aleid bart karin piet sybranda tjabel

Stripschrift
Van Piet Deunhouwer is in het StripSchrift (december 2011) een artikel over zijn vroegere striptekeningen verschenen. Voor meer informatie Klik hier. (pdf document)